ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558หมายเลขประจำตัวสอบ

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ทำเครื่องหมายถูกในช่องด้านล่าง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สร้างสรรค์โดย @NamoDev, @SarunInt, @TheMiner3746 | พื้นหลังโดย Cattofoto | Server: CSG01